Металургійне виробництво

На металургійному виробництві здійснюється технологічний процес металургійної переробки шихтових матеріалів, що містять свинець та отримання на їх основі свинцю та свинцевих сплавів.

Сучасне металургійне виробництво ТОВ «Мегатекс» дозволяє досягти об’єму випуску свинцю та свинцевих сплавів до 20 000 т у рік без збільшення впливу на навколишнє середовище.

Технологічний процес металургійної переробки включає в себе наступні операції:

  • Перетоплювання підготовленої сировини,
  • Рафінування (очистка) перетоплення від домішок з ціллю отримання марочних свинцевих сплавів та свинцю,
  • Розливання рафінованого рідкого розтопу у чушки та нескінчену стрічку.

Основна продукція включає металургійні напрями:

  • Свинець марок С1, С2;
  • свинцево – сурм’янисті сплави марок ССуА, ССуМ, УС1, СсуАSe, ССуАSn;
  • бабіти
  • припої марок ПОС, ПОСК, ПОССу та “А”;
  • інші леговані сплави на основі свинцю за вимогою замовника;
  • муфти кабельні свинцеві з’єднувальні СС 70 -110.

Топлення на чорновий свинець підготовленої сировини здійснюється на топильному комплексі італійського виробника, що дозволяє у повністю автоматизованому та механізованому режимі здійснювати процеси набору шихтових матеріалів та їх завантаження у піч, топлення шихтових матеріалів та розливу рідкого металу та шлаку.