Звіт контролю джерел викидів

Екологічна та соціальна політика 

План взаємодії із зацікавленими сторонами

Звіт про управління за 2021 рік

Фінансова звітність і звіт незалежного аудитора 2021 рік

Звіт про управління за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2020 рік

Фінансова звітність за МСФЗ та Примітки 2020 рік

Звіт про управління за 2019 рік

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності 2019 рік

Примітки до фінансової звітності 2019 рік

Примітки до звіту 2019 рік