Загальна інформація

Ми звичайно вважаємо, що наша продукція та наша діяльність повинні мати мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. Ми працюємо для подальшого удосконалення ефективності використання енергії та скорочення шкідливих викидів.

Одна з основних наших задач полягає в тому, що компанія «Мегатекс» повинна бути лідером у своїй галузі, у галузі охорони навколишнього середовища. Для досягнення цієї цілі ми прагнемо до цілісного уявлення, постійного удосконалення, технічного розвитку екологічної програми на підприємстві.

Підприємство приділяє велику увагу захисту навколишнього середовища та екології, роблячи процес виробництва максимально екологічним та нешкідливим.

Однією із складових екологічності процесу виробництва є утилізація акумуляторних батарей. Утилізація шкідливих відходів здійснюється на повністю механізованій італійської установці фірми SERI, яка дозволяє не тільки утилізувати відпрацьовані акумуляторні батареї, але й отримувати з цих відходів нову продукцію – сульфат натрію та полімерний концентрат.

ТОВ «Мегатекс» приймає відпрацьовані акумуляторні батареї та інший лом свинцю у юридичних осіб, а наш партнер – ТОВ «Еколайн» приймає лом свинцю у фізичних осіб.

Ділянка утилізації АКБ

Створення та функціонування ділянки утилізації АКБ дозволяє вперше в Україні вирішити питання екологічно безпечного поводження з відпрацьованими свинцево-кислотними акумуляторами, з котрих не злито електроліт, та крім того, вирішити питання різкого зниження рівня впливу на навколишнє середовище металургійних підприємств, що здійснюють виробництво свинцю та свинцевих сплавів на основі металевих компонентів відпрацьованих акумуляторів.

Утилізація відпрацьованих акумуляторів здійснюється на комплектної технологічній лінії виробництва фірми «SE.R.I.S.p.A», Італія. На цій лінії усі процеси утилізації повністю механізовані та автоматизовані, що в повній мірі забезпечує комплексність використання усіх складових відпрацьованих акумуляторів. Аналогом ділянки, що проектується у складі виробничої бази ТОВ «Еколайн» на базі комплектної технологічної лінії фірми «SE.R.I.S.p.A», Італія є підприємство з утилізації свинцево-кислотних акумуляторів у м. Фрайберг, Німеччина.

Основні цілі технологічного процесу комплексної утилізації відпрацьованих акумуляторів:

  • Розділення відпрацьованих акумуляторів на складові.
  • Отримання з розчину сульфату натрію готового продукту – натрію сірчанокислого.
  • Розділення у автоматичному режимі на спеціалізованих вузлах комплектної технологічної лінії полімерної фракції на поліпропілен (полімерний концентрат) та інші пластмаси (відходи виробництва).