Виробництво поліпропілену, сульфату натрію

Виробництво поліпропілену

Виробництво поліпропілену є важливою складовою ланкою у загальному виробничому циклі акумуляторних батарей. Дану ділянку було запущено в роботу у 2012 році та він став черговим ступенем підприємства на шляху створення циклічного виробництва.  За відсутністю в Україні власної рудної бази сировини свинцю, його вторинні ресурси, основним джерелом яких є відпрацьовані свинцево-кислотні акумулятори, набувають великого значення.

Ділянка комплексної утилізації відпрацьованих АКБ ТОВ «Мегатекс» було запущено в експлуатацію з ціллю переробки та наступного отримання з перероблених акумуляторів сировини для наступного її використання при виготовлені акумуляторних батарей.

Встановлене на даній ділянці імпортне обладнання дозволяє здійснювати розбирання відпрацьованих АКБ, розподіляючи результати дроблення на фракції для наступної їх переробки, а також утилізувати відпрацьований електроліт з отриманням з нього кристалічного сульфату натрію, що широко застосовується на скляних заводах України, а також при виробництві синтетичних миючих засобів.

Поліпропілен отриманий з подріблених  акумуляторних батарей, після проходження декількох стадій перероблюється у поліпропіленову гранулу та може використовуватись для подальшого виробництва комплектуючих акумуляторних батарей, тари, труб, деталей технічної апаратури та ін.

Виробництво сульфату натрію

Мінеральна сіль – сульфат натрію – є промисловим продуктом та сировинною базою для підприємств целюлозно-бумажної, скляної та хімічної промисловості.

Замкнений цикл виробництва підприємства передбачає абсолютно безвідходне виробництво у ході роботи якого усі продукти, що утворюються в результаті роботи можуть бути перероблені та/або використані у іншій галузі.

В результаті утилізації відпрацьованих акумуляторів отримують наступні види промислово-товарної продукції:

  • Два види металургійних концентратів на основі металевих компонентів відпрацьованих акумуляторів, мінеральна сіль – сульфат натрію на основі використання сірки сульфатів свинцю та електроліту відпрацьованих акумуляторів
  • Полімерний концентрат на основі поліпропіленової частини моноблоків та інших органічних складових відпрацьованих акумуляторів.

Мінеральна сіль – сульфат натрію – за своїми параметрами відповідає вимогам ГОСТ (ДСТ) 6318-77 «Натрій сірчанокислий технічний» марки А, сорт 1 та може бути використана на підприємствах целюлозно-бумажної, скляної та хімічної промисловості.